Islamitisch Thuisonderwijs


Thuisonderwijs??!! Er wordt nogal eens wat geroepen over thuisonderwijs, maar wat is het nou eigenlijk?
Thuisonderwijs is de laatste jaren in opkomst in Nederland, steeds meer gezinnen overwegen deze optie in plaats van het reguliere onderwijs op een basisschool of middelbare school.
Toch weten vele gezinnen niet dat dit ook een legale optie is voor hun kinderen.
In Nederland krijgen ruim 800 kinderen thuisonderwijs, een aantal daarvan zijn Moslim.
En ons gezin is daar één van.
Onze kinderen gaan niet naar school, maar leren thuis.
Maar dat is natuurlijk niet enkel verbonden aan het huis "The world is our classroom".
Mijn kinderen leren overal walhamdulillaah.
Wij ervaren dit, het thuis leren, als een grote gunst van Allah én zien grote voordelen voor de ontwikkeling van ons gezin.
Maar vooral ook de Islamitische ontwikkeling van onze kinderen, als ook de voordelen voor hun academische en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Wij zien deze voordelen niet enkel bij ons gezin, maar ook bij vele andere thuisonderwijsgezinnen.

Dus om wat vragen te beantwoorden en andere Moslim Mama's te informeren over deze optie en ook om de Mama's die thuisonderwijs overwegen verder te inspireren insha'Allah.
Hier een Hoe & Wat Thuisonderwijs Guide